Marketing

Οι σύγχρονες μορφές Επικοινωνίας, απαιτούν σύγχρονες μεθόδους...
και ΜΑΖΙ θα τις γνωρίσουμε.
"Όλοι μαζί για έναν Κόσμο καλύτερο", λένε.
ΕΝΑΝ Κόσμο, κοινό;
Μα κάθε άνθρωπος είναι ένας κόσμος μόνος του.
Και καθένας ζει στον κόσμο του...
Επιτυχία για τον Επαγγελματία του Marketing είναι το να μπορέσει να φέρει σε επαφή όλα αυτά τα μυριάδες ΑΤΟΜΙΚΑ Σύμπαντα και να εκπέμψει ένα Μήνυμα κατανοητό σε όλους.
"τό γάρ ἐξαλλάξαι ποιεῖ φαίνεσθαι
σεμνοτέραν• ὥσπερ γάρ πρός τούς ξένους οἱ ἄνθρωποι
καί πρός τούς πολίτας, τό αὐτό πάσχουσιν καί πρός τήν λέξιν• διό δεῖ ποιεῖν ξένην τήν διάλεκτον• θαυμασταί γάρ τῶν ἀπόντων εἰσίν, ἡδύ δε το θαυμαστόν ἐστιν•"
Ἀριστοτέλης, Ρητορική (Βιβλίο Β, 1404b 8 – 12)
Σε ελεύθερη απόδοση:
(Το διαφορετικό φαίνεται πιο σεβαστό {Σημείωση: το κείμενο μιλά για το λεξιλόγιο}. Όπως επηρεάζονται οι άνθρωποι από τους ξένους και τους πολίτες, έτσι επηρεάζονται και από την Λέξη. Για αυτό πρέπει να κάνουμε την διάλεκτό μας να ακούγεται ως ξένη, γιατί οι άνθρωποι θαυμάζουν το άγνωστο και το άγνωστο είναι ευχάριστο.)
Όταν ο Αριστοτέλης έθετε τις Αρχές του Σύγχρονου Marketing (θα μπορούσα να γράψω Διαφήμιση, αλλά ακολουθώ την συμβουλή του Δασκάλου...).

Δική μας δουλειά είναι να σας μάθουμε τα Μυστικά της Δύναμης τα οποία "ξεκλειδώνει" η ορθή χρήση του Λόγου, γραπτού και προφορικού, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
Δική σας δουλειά το πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την Δύναμη, για Καλό ή για Κακό...
προσωπικό, επαγγελματικό ή κοινωνικό.
Πληρώνοντας ΠΑΝΤΑ και το ανάλογο Τίμημα, τόσο απόκτησης, όσο και χρήσης αυτής της Δύναμης.
"Λόγος" και "Λογική" έχουν κοινή ρίζα.

Όποιος γνωρίζει να χειρίζεται τον Λόγο…
ελέγχει Συνειδήσεις.
Αυτά σε περίπτωση που θέλετε να αναθέσετε σε εμάς  την Γραμματειακή Υποστήριξη και το Marketing της επιχείρησής σας. Αν θέλετε να έχετε την δική σας Εμπορική Διεύθυνση, μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την εκπαίδευση και την καθοδήγηση των ανθρώπων σας.

Με την εγγύηση του
Νικόλαου Σ. Παναγοδημητρόπουλου
Business Consultant, Web Designer & Developer, Digital Marketeer
Member of the Hellenic American Union

Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Marketing

  • Διαφήμιση & Επικοινωνία.
  • Σχεδιασμός ιστοσελίδων, επαγγελματικών καρτών και εταιρικών εγγράφων.
  • Έρευνα Αγοράς και προώθηση επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με στόχο την αύξηση των Πωλήσεων και την δημιουργία θετικής Εμπειρίας Πελάτη.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού σας σε τεχνικές Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών με πρωτοποριακές μεθόδους ανάπτυξης ατομικών και ομαδικών δυνατοτήτων.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών σας στην Πληροφορική και τις Ξένες Γλώσσες, δίνοντάς σας την δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησής σας εκτός Ελληνικών συνόρων.

Το Παιχνίδι της Δύναμης:
Κανόνες και Νόμοι

Η Δύναμη έχει Νόμους και Κανόνες, όποιος δεν είναι μυημένος στον χειρισμό Της, δεν θα μπορέσει ΠΟΤΕ να Την δαμάσει προς όφελος του.
Ένας κύκλος μαθημάτων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για Παίκτες…

Δείτε περισσότερα


Αρθρογραφία σε θέματα Marketing

Μια σειρά εκπαιδευτικών, και όχι μόνο, άρθρων στο blog της ARKADIAN N.S.P. σαν ένα μικρό δείγμα της δουλειάς μας, στους τομείς του Marketing και της Επικοινωνίας.
Και όχι μόνο…

Δείτε περισσότερα