Σεμινάρια

Η Γνώση είναι Δύναμη…
μόνον και εάν εφαρμόζεται στην Πράξη.
Δουλειά δική μας είναι να σας διδάξουμε την Θεωρία…
δική σας δουλειά το πώς θα την εφαρμόσετε στην Πράξη. 

Τομείς Εκπαίδευσης

Πωλήσεις & Marketing: Το Παιχνίδι της Δύναμης, Κανόνες και Νόμοι
Ειδικού Ενδιαφέροντος: Αδελφότητες Δύναμης και Εναλλακτικές Πραγματικότητες
Πληροφορική & Marketing: Microsoft Office
Πληροφορική & Marketing: WordPress
Πληροφορική & Marketing: Adobe Creative Suite
Business & Academic English
Security: Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ασφαλείας
Με την εγγύηση του
Νικόλαου Σ. Παναγοδημητρόπουλου
Business Consultant, Digital Marketeer
Member of the Hellenic American Union