Σεμινάριο Microsoft Office

Τέσσερις σημαντικότατες εφαρμογές που χρειάζεστε για να Επικοινωνήσετε το Μήνυμά σας στο κοινό σας.

Με το MICROSOFT WORD θα δημιουργήσετε κείμενα, θα τα μορφοποιήσετε και θα τα επεξεργαστείτε έτσι ώστε η δουλειά σας να “μιλήσει” καλύτερα και “ιδιαίτερα” στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεστε.

Με το MICROSOFT POWERPOINT θα απομονώσετε κείμενα και με την βοήθεια εικόνων και ήχων θα τα επεξεργαστείτε έτσι ώστε να “μιλήσουν” καλύτερα και “ιδιαίτερα” στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεστε.

Με το MICROSOFT EXCEL θα παρακολουθήσετε την απόδοση της δουλειάς σας με την βοήθεια λογιστικών υπολογισμών, γραφημάτων, πινάκων και άλλων μαθηματικών εφαρμογών.

Με την MICROSOFT ACCESS θα αρχειοθετήσετε την δουλειά σας και το πελατολόγιό σας, εφαρμογή η οποία όταν συνεργαστεί με το Excel, έχετε μια πανίσχυρη Βάση Δεδομένων στην διάθεσή σας.

MICROSOFT WORD

Με το MICROSOFT WORD θα δημιουργήσετε κείμενα, θα τα μορφοποιήσετε και θα τα επεξεργαστείτε έτσι ώστε να “μιλήσουν” καλύτερα και “ιδιαίτερα” στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεστε.
Οι λέξεις σε ένα κείμενο είναι σημαντικές, πολύ σημαντικότερο όμως για έναν άνθρωπο του Λόγου το να μπορεί να “μιλήσει” στο Υποσυνείδητο του κοινού στο οποίο απευθύνεται.
Και αυτό θα το καταφέρει με την εφαρμογή Τεχνικών Δύναμης του Λόγου, σημεία στίξης, μορφοποίηση κειμένου και άλλα.

15 μαθήματα Microsoft Word επάνω στο επίσημο υλικό που χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Microsoft Corporation, και είστε σε θέση να δημιουργήσετε τα δικά σας, μοναδικά έγγραφα.

MICROSOFT EXCEL

Με το MICROSOFT EXCEL θα καταχωρήσετε και θα αποθηκεύστε δεδομένα σε υπολογιστικά φύλλα σε μορφή πίνακα, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την απήχηση της δουλειάς σας.
Θα κάνετε απλούς και σύνθετους υπολογισμούς με αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τύπους και συναρτήσεις, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα με μορφή δισδιάστατων ή τρισδιάστατων γραφημάτων, αποκτώντας έτσι την δυνατότητα να προσαρμόσετε την διαφήμιση της δουλειάς σας στοχευμένα στο Κοινό.

15 ώρες μαθημάτων Microsoft Excel επάνω στο επίσημο υλικό που χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Microsoft Corporation, και είστε σε θέση να παρακολουθείτε την απόδοση της δουλειάς σας και να διαμορφώνετε την εξέλιξή της.

MICROSOFT POWERPOINT

Με το MICROSOFT POWERPOINT θα απομονώσετε κείμενα και με την βοήθεια εικόνων και ήχων θα τα επεξεργαστείτε έτσι ώστε να “μιλήσουν” καλύτερα και “ιδιαίτερα” στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεστε.
Αν “μια Εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις”, τότε μια παρουσίαση που αποτελείται από πληθώρα εικόνων και λέξεων μπορεί να διηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία.
Οι λέξεις σε ένα κείμενο είναι σημαντικές, αλλά στην εποχή της Εικόνας και της Ταχύτητας στην οποία ζούμε, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ στις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης, είναι πολύ σημαντικότερο για έναν Επαγγελματία το να μπορεί να “μιλήσει” στο Υποσυνείδητο του κοινού στο οποίο απευθύνεται, ΕΙΔΙΚΑ, όταν η Κίνηση της Εικόνας συνοδεύεται από Ήχο…

15 ώρες μαθημάτων Microsoft Powerpoint επάνω στο επίσημο υλικό που χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Microsoft Corporation, και είστε σε θέση να δημιουργήσετε τις δικές σας παρουσιάσεις.

MICROSOFT ACCESS

Με την MICROSOFT ACCESS θα αρχειοθετήσετε την δουλειά σας και το πελατολόγιό σας, εφαρμογή η οποία όταν συνεργαστεί με το Excel, έχετε μια πανίσχυρη Βάση Δεδομένων στην διάθεσή σας.
Θα είστε σε θέση να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε πίνακες και φόρμες, να δημιουργείτε ερωτήματα και αναφορές, καθώς και να εκτυπώνετε τα παραπάνω.
Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την βάση δεδομένων για να οργανώνετε, να εξάγετε, να προβάλλετε και να εκθέτετε τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνικές που θεωρούνται υψηλού επιπέδου για την διαχείριση δεδομένων.

15 ώρες μαθημάτων Microsoft Access επάνω στο επίσημο υλικό που χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Microsoft Corporation, και είστε σε θέση να δημιουργείτε βάσεις δεδομένων, ένα πανίσχυρο εργαλείο για την δουλειά σας.

15 μαθήματα στο κάθε πρόγραμμα της Microsoft επάνω στο επίσημο υλικό που χρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Microsoft Corporation, και είστε σε θέση να δημιουργείτε ολόκληρους ψηφιακούς κόσμους γύρω από την δουλειά σας και να κάνετε παράλληλα μόνοι σας την γραμματειακή σας υποστήριξη.
Σε ιδιαίτερα μαθήματα ή σε ευέλικτες ομάδες 2-4 ατόμων, με φυσική παρουσία στην Αθήνα ή μέσω Τηλεκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο…
και ο Κόσμος είναι δικός σας.

Με την εγγύηση του
Νικόλαου Σ. Παναγοδημητρόπουλου
Business Consultant, Web Designer & Developer, Digital Marketeer
Member of the Hellenic American Union